Xiamen Kaimingli Imp & Exp Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $41,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Xiamen Kaimingli Imp & Exp Co., Ltd.
Fujian, China

stone product

Funiture Table
Marble
Pebble
Granite
150,00 US$ - 500,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
150,00 US$ - 430,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
280,00 US$ - 600,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
250,00 US$ - 550,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
15,00 US$ - 25,00 US$/Mét vuông
50 Mét vuông(Min. Order)
20,00 US$ - 50,00 US$/Mét vuông
10 Mét vuông(Min. Order)
20,00 US$ - 50,00 US$/Mét vuông
10 Mét vuông(Min. Order)
300,00 US$ - 500,00 US$/Mét vuông
20 Mét vuông(Min. Order)
20,00 US$ - 50,00 US$/Mét vuông
10 Mét vuông(Min. Order)
0,19 US$ - 0,29 US$/Kilogram
1000 Kilogram(Min. Order)
8,80 US$ - 16,80 US$/Kilogram
2 Kilogram(Min. Order)
180,00 US$ - 280,00 US$/Tấn
1 Tấn(Min. Order)
90,00 US$ - 130,00 US$/Tấn
1 Tấn(Min. Order)
20,00 US$ - 50,00 US$/Mét vuông
10 Mét vuông(Min. Order)
15,00 US$ - 45,00 US$/Kilomét
20 Kilomét(Min. Order)
30,00 US$ - 80,00 US$/Mét vuông
10 Mét vuông(Min. Order)
30,00 US$ - 130,00 US$/Mét vuông
10 Mét vuông(Min. Order)
35,00 US$ - 135,00 US$/Mét vuông
10 Mét vuông(Min. Order)
80,00 US$ - 135,00 US$/Mét vuông
10 Mét vuông(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

main product

20,00 US$ - 50,00 US$/Mét vuông
10 Mét vuông(Min. Order)
18,00 US$ - 40,00 US$/Mét vuông
50 Mét vuông(Min. Order)
0,19 US$ - 0,39 US$/Kilogram
1000 Kilogram(Min. Order)
120,00 US$ - 170,00 US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
118,00 US$ - 198,00 US$/Cái
2 Cái(Min. Order)

Hao Chen
Loading
lily Chan
Loading
Kevin Lyn
Loading